ส่งข้อความ
จีน ขั้วต่อหัวเข็ม ผู้ผลิต

ครอบครัว สิ่งเดียว ร่วมงานกัน ชนะไปด้วยกัน ตลอดชีวิต